Celem działań jest przede wszystkim kontakt Policji z seniorami i uwrażliwienie społeczeństwa na sytuacje, w których osoby stają się ofiarami przestępstwa. Uświadomienie, co jest powodem takiego stanu rzeczy i wskazanie, jak można zatrzymać ten proces. Spotkania te mają na celu zapoznanie seniorów ze skutecznymi metodami zapobiegającymi negatywnym zjawiskom, takim jak oszustwa, kradzieże rozboje oraz podniesienie ich świadomości z zakresu własnego bezpieczeństwa.

Profil youtube :

Prewencja KMP Wrocław

Bezpieczeństwo seniorów KMP Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *