W Dniu Kobiet nasze Panie odwiedziła Pani Katarzyna Kalinowska, która przeprowadziła warsztaty tworzenia biżuterii z filcu. Zajęcia pobudzały wyobraźnię i rozwijały zdolności manualne. Panie dobrze się bawiły i mogły wyjść we własnoręcznie zrobionych ozdobach. Spotkanie miało charakter integracyjny. Oprócz naszych Seniorek gościły u nas Panie ze społeczności lokalnej.Więcej…

Z okazji Dnia Kobiet wolontariusz Ignacy wraz z męską częścią uczestników przygotował niespodzianki tj.słodycze,kwiaty dla każdej pani i koncert ulubionych piosenek naszych seniorek.  Więcej…

Pani Ludmiła Gajczewska-prezes Towarzystwa Posko-Serbołużyckiego,Oddział Dolnośląski we Wrocławiu i Pani Anna Różowiec- animator społeczno-kulturalny,wolontariusz zaprezentowały wystawę związaną z obyczajem łużyckiego ptasiego wesela (sroki i gawrona)zorganizowanego dla dzieci i seniorów,wystawie towarzyszyły warsztaty lepienia „srok”z plastycznej masy papierowej(sroka to ciasteczko przygotowywane dla dzieci karmiących ptaki zimą) Dzisjejszy pokaz zapoczątkował cykl spotkań z kulturą łużycką, 1. Spotkanie obejmowało zajęcia plastyczne-lepienie srok i wprowadzenie do „ptasiego wesela” (24.02) 2. Malowanie ptaków-warsztaty plastyczne ,malowanie pastelami. 3 . Rękodzieło-szycie ptaków z filcu ,origami, kotyliony. Warsztat kulinarny-wypiekanie srok z ciasta drożdżowego. 17 marca-Europejskie Święto Wiosny-wernisaż wykonanych wcześniej prac. Na zakończenie cyklu przedstawienie ptasiego wesela,film o ptasim weselu i prezentacja stroju łużyckiego ,Więcej…