Lilla i Jerzy obchodzili 65 rocznice ślubu 🙂

Szczęśliwej podróży
Do kolejnych Jubileuszy!
Niech dobry los się kłania w pas!
Sto lat, sto lat jeszcze raz!

Tego My życzymy Wam 🙂