Niesiemy dziś kwiaty do każdego domu, niesiemy życzenia, podziękowania…

W każdym bukiecie wyrazy wdzięczności, szacunku, uznania.

Im, Kobietom Całego Świata, Dziewczętom ze wszystkich stron za Ich serca, umysły!

Za trud Ich rąk…