Informujemy Państwa o spotkaniu dla opiekunów w czwartek 30.11.2017 o godz. 16. Na spotkaniu omówione będą aspekty suplementacji osób starszych przez zaprzyjaźnioną farmaceutkę Panią Annę Myczkowską.

Serdecznie zapraszamy!