Lekcja muzealna z przewodnikiemem w Synagodze pod Białym Bocianem oraz w Małej Synagodze w Dzielnicy Czterech Wyznań we Wrocławiu.
W czasie jej trwania przedstawiona była historia społeczności żydowskiej we Wrocławiu od czasów powojennych oraz kultura i religia narodu żydowskiego.