„Świadomy Konsument- zajęcia dla uczniów i seniorów z terenu miasta Wrocławia ”

Serdecznie zapraszamy seniorów na szkolenie z prawnikiem zajmującym się ochroną praw konsumentów.

11.07.2018 środa godz. 10.30

Dzienny Dom dla Osób Starszych Senior+ – Wrocław- Kazimierza Wielkiego 31-33

Projekt jest finansowany ze środków Gminy Wrocław w ramach Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie