Dnia 10 lutego 2017 roku odbyła się uroczysta inauguracja działalności Dziennego Domu dla Osób Starszych Senior Wigor, który od 7 listopada 2016 roku prowadzi Parafia Ewangelicko-Augsburska Opatrzności Bożej we Wrocławiu.

W wydarzeniu wzięli udział Biskup Diecezji Wrocławskiej ks. Wademar Pytel, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Dyrektor Departamentu ds. Społecznych Jacek Sutryk, Dyrektor MOPS Andrzej Mańkowski. Obecność tak znamienitych gości podkreśla międzyinstytucjonalny wymiar współpracy, ponieważ to Parafia udostępniła i częściowo wyposażył budynek, a Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Gmina Wrocław finansuje działalność Dziennego Domu.

Obecnie w zajęciach Dziennego Domu uczestniczy 11 osób, a docelowo będzie ich 25. Większość seniorów przychodzi w związku z chorobami otępiennymi, ponieważ Placówka świadczy specjalistyczną pomoc z zakresu wsparcia osób chorych na zespoły otępienne oraz ich rodzin w ramach międzynarodowego projektu MeetingDem. Z oferty Dziennego Domu korzystają również seniorzy, którzy pragną spędzić swój dzień w przyjaznym towarzystwie i jak najdłużej cieszyć się swoją kondycją fizyczną i psychiczną.

Dzienny Dom współpracuje także z przedszkolem oraz z gimnazjum w ramach realizacji projektu GenerationsBrucke oraz korzysta z pomocy wolontariuszy dzięki projektowi Erasmus +.