II Mistrzostwa w nordic walking i biegach o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w ramach zawodów sportowych dla seniorów odbędą się 25 czerwca 2022 roku.

Wydarzenie odbywać się będzie pod Honorowym Patronatem Prezydenta Wrocławia.

Zapraszamy do uczestnictwa osoby w wieku 50+ z terenu Dolnego Śląska.

Będzie można konkurować w trzech kategoriach wiekowych ( 50-60 lat, 60-70lat, oraz 70 +) na trasie nordic walking (2 km) oraz trasie biegowej (4 km).

Celem wydarzenia jest aktywizacja i integracja regionalnych środowisk senioralnych. Mistrzostwa w nordic walking i w biegach promują zdrowy styl życia, zachęcają do dbania o kondycję psychofizyczną, inicjują pozytywne emocje oraz umożliwiają nawiązywanie i podtrzymywanie dobrych relacji interpersonalnych.

Jest to doskonała okazja do promocji miasta Wrocławia, jego walorów turystyczno-rekreacyjnych.

Wydarzenie wpisuje się w obchody „Roku Dobrych Relacji”.

Organizatorzy:  

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego –Wrocławskie Centrum Seniora
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Harmonogram wydarzenia:

06:00 – 09:00 – organizacja biura zawodów (teren przed Halą Orbita)
08:00 – 10:00 – przygotowanie trasy zawodów (Park Zachodni, Ścieżka biegowa Radia Wrocław, pomiędzy ul. Pałucką, ul. Popowicką, Mostem Milenijnym a Groblą Kozanowską).
08:30 – 09:45 – zapisy uczestników zawodów (teren przed Halą Orbita)
10:00 – 13:00 – przeprowadzenie zawodów w nordic walking i biegach (Park Zachodni)
13:00 – 14:00 – dekoracja zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych oraz wręczenie medali dla najstarszej i najstarszego uczestnika mistrzostw, zakończenie imprezy (teren przed Halą Orbita)
14:00 – 15:00 – prace porządkowe.

Wydarzenie odbywać się będzie pod Honorowym Patronatem Prezydenta Wrocławia.

Organizatorzy:  
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego –Wrocławskie Centrum Seniora
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu