Zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego działalność Dziennego Domu Senior+ jest zawieszona do 31 maja 2020.