Regulamin dla Seniorów na czas epidemii. Do wiadomości rodzin i opiekunów.

 1. Z opieki DDS+ mogą korzystać tylko osoby zdrowe (bez kataru, kaszlu, bólu głowy, temperatury i dolegliwości żołądkowych). Senior, który będzie zdradzać jakiekolwiek niepokojące objawy, zostanie odizolowany w pokoju pielęgniarskim do momentu przybycia po niego członka rodziny lub opiekuna. 
 2. Senior powinien pozostać w domu, jeśli w ciągu ostatnich 14 dni miał kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2 lub którą objęto kwarantanną.   
 3. Do budynku DDS+ wstęp mają tylko Seniorzy oraz pracownicy. Obowiązuje zakaz wstępu członków rodzin oraz opiekunów. Osoby przychodzące odebrać seniora, czekają przed wejściem. 
 4. Przy wejściu do budynku obowiązuje:

– dezynfekcja rąk 

– bezdotykowy pomiar temperatury 

– dezynfekcja obuwia oraz obowiązkowa zmiana obuwia.

5. Na terenie DDS+ obowiązuje:

 • Podział uczestników na małe grupy o stałym składzie
 • Zachowanie możliwego dystansu od innych (2m)
 • Unikanie bezpośredniego kontaktu z innymi (podanie ręki, uściski)
 • Jednorazowe korzystanie z naczyń np. kubków (które będą po każdym użyciu myte w zmywarce)
 • Do odwołania obowiązuje zakaz przynoszenia świeżych wypieków, ciastek. Możliwe jest przynoszenie jedynie produktów  spożywczych, pojedynczo zapakowanych np. cukierków w osobnych papierkach. 
 • Zakaz pozostawiania rzeczy osobistych, szczególnie telefonów komórkowych czy portfeli na powierzchniach ogólnodostępnych
 • Dokładne i staranne przestrzeganie zasad higieny, w tym: dezynfekcja rąk po każdym skorzystaniu z toalety, higiena oddychania i odkrztuszania, częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem!

6. Senior zobowiązany jest wykonywać polecenia pracownika związane z utrzymaniem prawidłowej higieny pracy i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa. 

Mamy nadzieję, że tych parę ważnych zasad pozwoli nam na nowo cieszyć się wspólną pracą w Domu Seniora bez narażenia nikogo na zachorowanie. Z poważaniem Zespół Senior+.